zaterdag, 19. september 2015 - 23:52 Update: 20-09-2015 0:14

Kabinet laat alleenverdiener tot wel vijf keer meer belasting betalen

Kabinet laat alleenverdiener tot wel vijf keer meer belasting betalen
Foto: Archief EHF
Apeldoorn

Alleenverdienersgezinnen gaan in 2016 tot wel vijf keer meer belasting betalen dan tweeverdienersgezinnen met exact hetzelfde gezinsinkomen.

Dat blijkt uit berekeningen die hoogleraar staats- en bestuursrecht Jos Teunissen maakte voor het Reformatorisch Dagblad op basis van het deze week gepresenteerde Belastingplan voor volgend jaar. Het plan treft een groep van 500.000 Nederlandse alleenverdieners. 

Het verschil in belastingdruk ontstaat vooral door de aanpassingen van de heffingskorting en een verlaging van de belastingtarieven. Zo verhoogt het kabinet de arbeidskorting, waarvan tweeverdieners dubbel profiteren, en stijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting die alleen geldt voor tweeverdieners met kinderen. Deze maatregelen komen bovenop de al in 2009 ingezette afbouw van de overdraagbare algemene heffingskorting voor niet-werkende partners, zo schrijft de krant.

Een tweeverdienersgezin, waarin beide partners samen 40.000 euro verdienen (2 x 20.000), betaalt volgend jaar 1998 euro aan belasting. Maar een alleenverdiener met een inkomen van 40.000 euro moet 10.172 euro aan de belasting afdragen.

Het verschil in belastingdruk tussen alleenstaanden en tweeverdieners is ook heel groot. Een alleenstaande zonder kinderen met een inkomen van 40.000 euro betaalt op dit moment 11.212 euro aan belasting, terwijl een tweeverdienersgezin (2 keer 20.000 euro) zonder kinderen 3968 euro aan belasting kwijt is.

Hoogleraar Teunissen reageert geschokt op deze uitkomsten en zegt tegen het RD; 'Van het kabinet-Den Uyl wordt wel beweerd dat dit zich bezig hield met sturing van de samenleving, maar wat er nu gebeurt, gaat nog veel verder. Kennelijk is het uitgangspunt dat we met zijn allen in dienst zijn van de staat.'

Volgens de hoogleraar is er sprake van discriminatie op basis van leefvormen en een schending van de mensenrechten. Teunissen in de krant: 'De laatste tijd zien en horen we in de media SER-spotjes waarin benadrukt wordt dat in Nederland discriminatie is verboden en dat in de Grondwet staat dat iedereen hier recht heeft op een gelijke behandeling. Maar wie in Nederland geen betaalde arbeid verricht, wordt hier als minder gelijk beschouwd. In zijn buitenlandbeleid heeft Nederland bovendien de mond vol van mensenrechten. Tot de mensenrechten behoort echter ook de vrijheid om zelf te bepalen hoe je je leven inricht en in gezinsverband de taken verdeelt.'