maandag, 21. september 2015 - 7:53 Update: 22-09-2015 7:48

Rode Kruis zoekt met spoed vrijwilligers vanwege toestroom vluchtelingen

Rode Kruis zit te springen om mensen door toestroom vluchtelingen
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Het Rode Kruis is gestart met de grootste hulpoperatie sinds de jaren ’90 en heeft daarom de vereniging in hoogste staat van paraatheid gebracht. Door de enorme toestroom van vluchtelingen ziet de hulporganisatie zich genoodzaakt de hulp substantieel uit te breiden.

Er zijn dan ook op korte termijn vele honderden projectvrijwilligers nodig om te assisteren bij de opvang. De komende tijd worden er al 1200 vrijwilligers die getraind zijn om te assisteren bij de opvang en bij de verzorging van vluchtelingen, ingezet in de noodhulplocaties.  Daarnaast zijn er nog zo’n 1000 mensen nodig die flexibel oproepbaar zijn om praktische hulp te bieden via het burgerhulpnetwerk Ready2Help.

Vrijwilligers

Het Rode Kruis zet al veel vrijwilligers in 24 uurs diensten voor de bemensing van de vele opvangcentra die de afgelopen dagen in Nederland zijn geopend.  Daarnaast heeft de noodhulporganisatie honderden bedden geleverd om de noodopvang van vluchtelingen mogelijk te maken. Verder helpen speciaal opgeleide Rode Kruishulpverleners bij het terugvinden naar familieleden van vluchtelingen. Vrijwilligers worden ook ingezet om vluchtelingen te vervoeren naar opvangcentra, te inventariseren welke hulp nodig is, het bemensen van de Welkom Winkels en het innemen en sorteren van spullen die door de Nederlandse bevolking in grote getale worden gegeven.

 

Lees alles over:
Provincie:
Blik op 112: