maandag, 21. september 2015 - 9:37 Update: 21-09-2015 14:04

Greenpeace wil dat we vanaf 2050 kolen- en gasvrij zijn

Greenpeace: 'Geen gas en kolen meer in 2050'
Foto: Archief EHF
Amsterdam

In een rapport dat maandag door milieuorganisatie Greenpeace wordt gepubliceerd, schrijft de organisatie dat we al over 35 jaar geen fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie meer nodig zullen hebben. Dan kunnen we wereldwijd op groene energie functioneren.

Dit staat in de nieuwste analyse 'Energy (R)evolution' die Greenpeace maandag naar buiten brengt. De technieken voor duurzame energie ontwikkelen zich zo snel dat we in 2050 volledig kunnen overgaan op duurzamer energiebronnen als wind en zon, maar ook biomassa en aardwarmte. Dit schrijft de Volkskrant maandag. 

En die omslag zal volgens Greenpeace niet ten kosten van de economie gaan, want alleen al de industrie rond zonnepanelen en zonne-energie kan in 2050 meer banen opleveren, dan de kolenindustrie nu genereert. De schrijvers van deze analyse zijn ingenieurs en andere onderzoekers van het Renewable Energy Network for the 21st Century, een gerespecteerd netwerk binnen de milieu-economie. Zij hebben tot dusver de opmars  van duurzame energie beter voorspeld dan vooruitzichten van andere energie-denktanks.

Volgens Greenpeace wordt het huidige, nog optimistischer scenario mogelijk door dat de kosten voor zonne- en windenergie sterker zijn gedaald dan verwacht en doordat de technologie verder is ontwikkeld dan tien jaar geleden voor mogelijk werd gehouden.

De omslag gaat wel veel geld kosten. Volgens het nieuwe scenario moeten komende 35 jaar er rekening houden dat er voor 64.660 miljard  dollar (56.570 miljard euro) moet worden geïnvesteerd in energie die geen extra broeikasgas produceert. Behalve voor zon en wind is dat onder meer nodig voor het aanboren van veel meer aardwarmte en het omzetten van duurzaam opgewekte stroom in waterstof en andere energiedragers.

Categorie:
Tag(s):