dinsdag, 22. september 2015 - 13:59 Update: 22-09-2015 16:47

Stedelijke planning miljoenenstrop voor transportsector

Stedelijke planning kost transportsector miljoenen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De geplande 'knip' voor doorgaand verkeer op de Prins Hendrikkade, die doorgaand verkeer van oost naar west en terug onmogelijk maakt, leidt in het centrum van Amsterdam tot extra transportkosten van ongeveer 4 miljoen euro per jaar. Verkeer wordt gedwongen om via de zogenaamde Stadshartlus of de Michiel de Ruytertunnel te gaan rijden. Door deze maatregel moet het bevoorradend verkeer flink omrijden om in het centrum van west naar oost of van oost naar west te gaan. Dit zegt Transport en Logistiek Nederland (TNL).

Deze situatie is een helder voorbeeld van een ontwikkeling die TLN vaker ziet. Bij stedelijke planning wordt te weinig rekening gehouden met de veranderende mobiliteitsvraagstukken in de binnenstad. 

Het afrijden van de Stadshartlus betekent ongeveer 4 extra kilometers en kost in het gunstigste geval ongeveer 20 minuten omrij-tijd. Om winkels en horeca te bevoorraden rijden dagelijks ongeveer 1.000 vrachtauto's het centrum van Amsterdam in. Daarmee krijgt de Stadshartlus een zware verkeersintensiteit te verwerken. Bovendien zorgen extra kilometers ook voor extra uitstoot. Op jaarbasis leidt dit tot ongeveer 4 miljoen euro aan extra kosten.

Omrijden via de toekomstige Michiel de Ruytertunnel kost ook extra rijtijd en kilometers. Bovendien zijn de viaducten aan weerszijden van het Centraal Station te laag om al het vrachtverkeer te verwerken. Er zijn plannen om dit te verbeteren, maar de planning is nog niet bekend. 

Nationaal

Ook in andere grote en middelgrote steden ziet TLN te weinig samenhang tussen stedelijke planning en de veranderende mobiliteitsvragen. TLN schat dat deze problematiek jaarlijks leidt tot 25 – 30 miljoen euro extra kosten, die te vermijden zijn door een betere aansluiting tussen mobiliteits-vraagstukken en planning en natuurlijk is TLN bereid om hierover met relevante partijen te praten en mee te denken over oplossingen.