dinsdag, 22. september 2015 - 16:54

'Aantal mishandelde kinderen moet drastisch afnemen'

'Aantal mishandelde kinderen moet drastisch afnemen'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn rapport dat hij vandaag presenteert aan zijn Europese collega's over de aanpak van kindermishandeling in Europese landen.

Hij benoemt tien maatregelen, waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat zij kindermishandeling drastisch kunnen verminderen. Het gaat onder andere om betere screeningsmethoden, het stimuleren van positief opvoeden, trainen van professionals om mishandeling te signaleren en betere behandeling van slachtoffers.

De prijs van kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot probleem. Volgens het VN Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht om op te groeien zonder geweld. Desondanks hebben 10 miljoen (1 op de 10) kinderen in Europa gedurende hun jeugd te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiervan slachtoffer zijn, hebben hier hun leven lang last van. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede, criminaliteit, radicalisering en gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie.

Elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventie van kindermishandeling leidt tot een besparing van 19 euro. Dit is een besparing op medische kosten, strafrechtelijke kosten en van het verlies van productiviteit voor de samenleving. De jaarlijkse kosten van kindermishandeling bedragen voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar schatting 34,2 miljard euro. Dit is bijna 25% van de totale EU-begroting in 2014. Kortom: de prijs van geweld tegen kinderen is extreem hoog, voor kinderen en voor de samenleving.

2025: een kwart minder slachtoffers

De Kinderombudsman concludeert dat in Europa voldoende wet- en regelgeving is om kindermishandeling terug te dringen. Het probleem zit in het uitblijven van de invoering van goede maatregelen om kindermishandeling effectief aan te pakken. Deze maatregelen moeten betrekking hebben op het voorkomen, het signaleren, het melden van kindermishandeling en de behandeling van slachtoffers.