woensdag, 23. september 2015 - 20:32 Update: 23-09-2015 21:51

Hans Borstlap verkenner voor CAO-conflict politie

Verkenner aangesteld voor CAO-conflict politie
Foto: FlashphotoNL
Den Haag

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en de politiebonden zijn overeengekomen een onafhankelijke verkenner aan te stellen. Deze gaat met alle partijen praten om zo tot een mogelijke oplossing te komen voor het CAO-conflict.

Hans Borstlap zal als verkenner worden aangesteld. Borstlap is een voormalig topambtenaar op het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 1 september 2002 is hij lid van de Raad van State – het hoogste onafhankelijke adviesorgaan van de regering op het gebied van wetgeving en bestuur.

De bonden laten weten dat de verkenningsfase geen invloed heeft op de huidige CAO-acties die de politie momenteel voert. Deze blijven doorgaan totdat het kabinet met een voor de bonden fatsoenlijke nieuwe CAO komt. 

Provincie: