donderdag, 24. september 2015 - 17:14

Zeeuwse dijken voldoen aan veiligheidsnormen

Zeeuwse dijken voldoen aan veiligheidsnormen
Kamperland

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag het werk van projectbureau Zeeweringen officieel afgerond. Ze legde de symbolische laatste steen van het project, op een dijk in Kamperland die dit jaar versterkt is.

'Ik ben trots dat de Zeeuwse dijken voldoen aan de huidige veiligheidsnormen', vertelt de minister. 'Op tijd en binnen het budget. Bovendien is het werk uitgevoerd met aandacht voor ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Hiermee is het werk aan waterveiligheid is niet klaar. We leven in een delta: werken aan waterveiligheid in Nederland blijft altijd nodig.'

Voormalig minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat was als eregast aanwezig. Zij legde in 1997 de eerste steen van het project en gaf vandaag met een druk op de knop het startsein voor de afsluitende handeling. Aansluitend legde minister Schultz van Haegen vanuit een kraan de laatste steen op de dijk.

325 km dijk

Begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat de steenbekleding van veel dijken niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. Tijdens een fikse storm met zware golfaanvallen konden de stenen of betonblokken losslaan; de steenbekleding was te licht. Hoewel er nooit sprake is geweest van direct gevaar, was dit toch de aanleiding om in 1997 projectbureau Zeeweringen op te richten. In totaal heeft het projectbureau 325 kilometer dijk versterkt. Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.