donderdag, 24. september 2015 - 20:28 Update: 24-09-2015 23:46

'Middenklasse in gevaar'. Asscher: 'Rijke bovenlaag en grote onderlaag met weinig perspectief'

Minister Asscher in toespraak: 'De middenklasse is in gevaar'
Foto: RVD
Den Haag

In zijn Willem Drees-lezing in Den Haag laat minister Asscher van Sociale Zaken weten dat hij meer aandacht wil voor de middenklasse . Asscher noemde de middenklasse de romp van de samenleving.

Asscher waarschuwt in zijn toespraak: De middenklasse is in gevaar. Het aantal middenbanen neemt af en er dreigt een tweedeling te ontstaan. Asscher spreekt van een kopvoetenmaatschappi, met een kleine, rijke bovenlaag en een grote onderlaag met weinig perspectief. Dit meldt RTL Nieuws donderdag. Asscher: 'We zien excessieve welvaartsgroei van een kleine elite van bankiers en supermanagers. Maar onze eigen Jan Modaal heeft het moeilijk.'

Volgens de minister is één van de oorzaken dat de middenklasse in gevaar is de sterke groei van flexibele banen. En de PvdA en VVD zijn juist tot op het bot verdeeld over flexwerk. Asscher (PvdA) haalde donderdag in zijn lezing dan ook hard uit naar de VVD. De minister voelt helemaal niets voor het voorstel van de VVD om de rol van de ondernemingsraden bij cao-onderhandelingen te vergroten, ten koste van de rol van de vakbonden.  Dit leidt volgens de minister ertoe dat werknemers elkaars concurrenten worden in de 'rat race' van zo laag mogelijke lonen met steeds beperktere bescherming. 'Het is een aanval op de middenklasse, een aanval in de rug bovendien',  aldus Asscher.

Volgens Asscher zijn er nu meer mensen die vanuit de middenklasse afzakken dan mensen die vanuit de lage inkomens doorgroeien. Hij vindt dat een bedreiging voor de hele samenleving. De economische crisis heeft volgens de minister de middenklasse al heel hard geraakt en veel mensen uit die groepen zijn hun baan kwijtgeraakt. Bij eerder crises raakten vooral lager opgeleiden werkloos en wisten middelbaar en hogeropgeleiden de dans vaak te ontspringen. Dit melden verschillende media.

Maar de middenklasse volgt volgens Asscher nu het patroon van de onderkant. Volgens hem verkeren veel middenklassers in onzekerheid door de toename van het flexwerken. Asscher pleitte in zijn lezing voor een evenwichtiger verdeling van de inkomens.