vrijdag, 25. september 2015 - 9:14 Update: 25-09-2015 10:13

'Gemeenten hebben groot tekort aan woningen voor asielzoekers'

'Gemeenten hebben tekort aan woningen voor asielzoekers'
Foto: Archief FBF
Den Haag

De meeste gemeenten hebben onvoldoende woonruimte beschikbaar voor het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen. Dit blijkt uit een enquête van het NRC onder wethouders uit 213 gemeenten.

Rond de 13.000 vluchtelingen met een status wachten in een asielzoekerscentrum op een sociale huurwoning. De doorstroming van deze groep mensen is van groot belang door het groeiende aantal nieuwe asielzoekers.

Volgens de meeste wethouders leidt het huisvesten van asielzoekers tot een verdringing op de sociale huurmarkt. Hierdoor moeten gezinnen en alleenstaanden langer wachten op een woning.

Niet alleen de woningen zorgen voor ongerustheid bij de wethouders. Ook het budget om de asielzoekers te laten integreren in wegbezuinigd. Slechts 17 procent van de wethouders geeft aan over voldoende budget te beschikken voor integratie van statushouders. 

Lees alles over:
Provincie: