vrijdag, 25. september 2015 - 9:32

Europees geld voor duurzame zuivelboer en onderscheidende varkensboer

Europees geld voor duurzame zuivelboer en onderscheidende varkensboer
Den Haag

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en vertegenwoordigers van de Nederlandse zuivel- en varkenssector hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de toegezegde €30 miljoen aan gelden vanuit de Europese Commissie.

Zo zal er voor de zuivelboeren geld beschikbaar komen voor meer weidegang, weidevogelbeheer en milieumaatregelen in de bedrijfsvoering die tot kostenbesparing leiden. Voor de varkenssector staat het versterken van de marktpositie en een toename van onderscheidende kwaliteitsproducten centraal. Als laatste moet de mestverwerking met een financiële injectie een impuls krijgen. Het geld wordt evenredig verdeeld over de 3 pijlers. Dat laat Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Dijksma: 'Het Nederlandse karbonaadje dat nu anoniem in de schappen ligt moet een erkend en onderscheidend kwaliteitsproduct worden. Zuivelboeren die milieuvriendelijker boeren, meer koeien in de wei laten en hun land inrichten voor weidevogels kunnen ook op een financiële injectie rekenen. Zo krijgen we die duurzame en kwalitatieve zuivel- en varkenssector waar de consument om vraagt.'

Categorie:
Provincie: