vrijdag, 25. september 2015 - 14:12 Update: 26-09-2015 16:20

CPB heeft kritiek op Belastingstelsel

CPB: huidig belastingstelsel is een lappendeken en kan meer uniform
Foto: EHF
Den Haag

Het Centraal Plan Bureau noemt in haar onderzoek naar een hervorming van het belastingstelsel het huidige een 'lappendeken'. 'Het is mogelijk om het bestaande stelsel met een paar stappen meer uniform te maken', meldt het CPB vrijdag.

'De fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen kan worden vereenvoudigd en meer gelijk worden getrokken', aldus het CPB. Hierdoor laten mensen hun economisch gedrag en besluiten over hun vermogen minder afhangen van belastingregels en wordt de gevoeligheid van bedrijven en huishoudens voor conjuncturele schokken verminderd. 

Een dergelijke hervorming van het belastingstelsel draagt daarom bij aan de economische welvaart. Dit concluderen de onderzoekers Arjan Lejour en Maarten van ‘t Riet in de vrijdag gepubliceerde CPB Policy Brief 'Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen'. Met deze Policy Brief geeft het CPB een schets op hoofdlijnen. Het is een aanzet tot discussie, ten behoeve van beleidsmakers.

Stappen

Er kunnen verschillende stappen gezet worden om deze problemen aan te pakken, onder de algemene noemer van een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. Belast vrije besparingen en beleggingen op daadwerkelijk rendement, beperk de fiscale subsidie op pensioenbesparingen, belast het eigen huis als vermogenscomponent, belast vreemd en eigen ondernemingsvermogen meer gelijk en het gelijk belasten van uitgekeerde en ingehouden winst. Dergelijke stappen leiden tot meer gelijkgeschakelde belastingen op kapitaalinkomen met belangrijke welvaartsvoordelen.

Categorie:
Provincie: