maandag, 28. september 2015 - 22:39 Update: 29-09-2015 8:59

Nederland schiet VN-missies te hulp

Rutte en Ploumen bezoeken Nederlandse militairen in Mali
Foto: Defensie
Den Haag

Nederland gaat training geven aan Afrikaanse en Europese militaire en civiele leidinggevenden van VN-missies om ervoor te zorgen dat burgers in Afrika tijdens een conflict beter worden beschermd. Dat gebeurt in samenwerking met de Verenigde Staten en Rwanda.

Nederland zal over dit onderwerp volgend jaar ook een conferentie organiseren. Die vloeit voort uit een top over de versterking van VN-vredesmissies die de Amerikaanse president Obama maandag in New York organiseerde in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Premier Rutte was een van de sprekers tijdens de top, waarvan Nederland op verzoek van de VS mede-gastheer was.

Bescherming van burgers

De bescherming van burgers tijdens oorlogen of andere conflicten is voor de VN en Nederland een belangrijke prioriteit. De training moet er mede toe leiden dat VN-troepen mensen effectiever kunnen beschermen door bijvoorbeeld een betere samenwerking tussen militairen, politie en civiele medewerkers in een missie. In Rwanda is eerder dit jaar een mede door Nederland gesteunde politieke verklaring gepresenteerd over het belang van goede burgerbescherming tijdens missies. Die principes vormen de basis voor de conferentie.

VN-vredesmissies

Ook op andere manieren draagt Nederland bij aan de versterking van missies, die steeds vaker in complexe en gevaarlijke omgevingen opereren. Zo is een goede informatiepositie essentieel. Daarom gaat Nederland de VN helpen bij het verder ontwikkelen van inlichtingencapaciteiten voor toekomstige vredesoperaties. Conflicten nemen toe en er wordt een steeds groter beroep gedaan op VN-vredesmissies. Daarom moeten missies effectiever worden, vindt minister Koenders van Buitenlandse Zaken, die ook deelnam aan de top van Obama.

Mali

In Mali levert Nederland sinds 2013 een belangrijke bijdrage aan de VN-missie op het gebied van inlichtingen. De ervaringen die daar zijn opgedaan, wil Nederland graag delen met andere landen die meedoen of gaan deelnemen aan VN-missies. Daarom organiseert Defensie volgend jaar ook een expertbijeenkomst. Tijdens de top in New York gaf Nederland aan de bijdrage aan de missie in Mali (MINUSMA) tot eind 2016 te verlengen.

Ook doneert Nederland eenmalig een half miljoen euro aan de VN om sneller en gerichter landen te kunnen benaderen om troepen en andere capaciteiten te leveren aan missies. Nederland hecht veel waarde aan VN-missies, omdat vaak alleen de VN de legitimiteit heeft om in te grijpen bij conflictsituaties. Sinds 1947 heeft Nederland met ruim 125.000 mannen en vrouwen bijgedragen aan meer dan 60 VN-gemandateerde missies in ruim 30 landen.

Tag(s):