woensdag, 30. september 2015 - 11:25 Update: 30-09-2015 11:33

Opening tijdvak Duurzame Inzetbaarheid

Opening tijdvak Duurzame Inzetbaarheid
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden.

Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat het zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van (volledige) indiening, en het budget is beperkt. Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn!  Mensen kunnen zich nu al registreren als subsidieaanvrager Duurzame Inzetbaarheid. Op deze manier is men er zeker van dat men direct subsidie kan aanvragen zodra het tijdvak opengaat.