vrijdag, 2. oktober 2015 - 11:29 Update: 02-10-2015 15:50

Defensie repareert AOW-gat toch

Defensie komt AOW-gat tegemoet
Foto: Archief EHF
Den Haag

In oktober gaat Defensie over tot de uitvoering van de tegemoetkoming AOW-gat. Defensie is met vakbonden in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden een voorlopige voorziening overeengekomen om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat.

De tegemoetkoming geldt voor voormalige Defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming die gelijk is aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Deze voorziening treedt per 1 oktober 2015 in werking en wordt uitgevoerd door het ABP. Degenen die in aanmerking komen voor deze voorziening ontvangen van het ABP een brief met nadere informatie over hun persoonlijke situatie.

Provincie:
Blik op 112: