vrijdag, 2. oktober 2015 - 15:16 Update: 04-10-2015 17:27

Toename aantal bevallingen in ziekenhuizen

Meer complicaties en keizersnedes bij naar ziekenhuis doorverwezen vrouwen
Foto: fbf archief
Nijmegen

Ondanks de stijging van het aantal zwangere vrouwen dat in de afgelopen 15 jaar in Nederland naar het ziekenhuis is verwezen tijdens de bevalling, heeft dit niet geleid tot een verlaging van babysterfte. Dit blijkt vrijdag uit onderzoek van gezondheidswetenschapper Pien Offerhaus van het Radboudumc waar zij op 5 oktober op promoveert.

De toename van bevallingen in ziekenhuizen leidde tot een toename aan medische ingrepen, zoals bijstimulatie van de weeën, of een keizersnede. Deze verschuiving resulteerde in meer complicaties bij de zwangere vrouw, maar niet in gezondheidswinst voor het kind, noch in een verlaging van de babysterfte in Nederland. 

800.000 bevallingen

Voor haar onderzoek analyseerde Pien Offerhaus de bevallingen van vrouwen in Nederland met een ongecompliceerde zwangerschap die werden begeleid door een eerstelijns verloskundige. In totaal bekeek zij 800.000 bevallingen die plaatsvonden in de periode van 2000 tot 2008. 

In die periode steeg het percentage ziekenhuisverwijzingen voor vrouwen die in verwachting waren van hun eerste kind van 29 procent naar 41 procent. Het aantal keizersnedes nam bij deze groep toe van 6 procent naar 8 procent van de bevallingen.

Keizersnedes niet zonder risico

De toename aan ziekenhuisbevallingen had vooral niet-urgente redenen, zoals de wens tot pijnbestrijding, of dat de bevalling traag op gang kwam. Eenmaal in het ziekenhuis werd ook sneller besloten tot een medische ingreep, zoals bijstimulatie van de weeën en continue elektronische monitoring van de hartactie van het ongeboren kind. 

Ook het aantal keizersnedes nam toe. Pien Offerhaus: “Een keizersnede is een grote buikoperatie, en net als bij iedere grote operatie brengt dat gezondheidsrisico’s met zich mee voor de moeder, ook voor een volgende zwangerschap. Een keizersnede mag volgens de World Health Organization (WHO) alleen uitgevoerd worden als het medisch noodzakelijk is. In lijn met dit advies verdient het terugdringen van keizersnedes bij gezonde zwangeren evenveel aandacht als het verminderen van de babysterfte in Nederland.”