vrijdag, 2. oktober 2015 - 19:31 Update: 04-10-2015 13:56

Kabinet biedt zzp'ers nog geen oplossing voor verbetering positie

foto van zzp-er | fbf
Foto: fbf
Amsterdam/Den Haag

Het kabinet schuift een oplossing om meer zekerheid te scheppen voor zelfstandigen voor zich uit. FNV-voorzitter Ton Heerts: 'Met veel zzp’ers gaat het goed. Maar te veel zelfstandigen hebben weinig zekerheden of zitten in een slechte onderhandelingspositie.

Werkgevers en opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten maken daar misbruik van en spelen zelfstandigen tegen elkaar en tegen werknemers uit. Hierdoor wordt de positie van alle werkenden uitgehold.’

Wat is er aan de hand?

Het rapport laat zien dat het met veel van de zzp’ers goed gaat. Die mensen willen wel weten waar ze de komende jaren aan toe zijn. Aan de andere kant laat het rapport zien dat het met een deel van de zzp’ers minder goed gaat. Wie in een slechte onderhandelingspositie zit, werkt voor lage tarieven, is in de regel niet verzekerd bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en bouwt geen pensioen op.

Daarnaast is er een groep schijnzelfstandigen die in feite gewoon werknemer zijn. Voor die groep is de zelfstandigenaftrek verworden tot een indirecte subsidie aan opdrachtgevers in plaats van een stimulans aan zelfstandigen om zich goed te verzekeren, zich goed te blijven scholen en om bijvoorbeeld nieuw werkmateriaal te kopen. Daarbij onttrekken werkgevers zich ook aan afdracht van werkgeversheffingen. De sociale zekerheid voor werknemers staat onder druk en belastinginkomsten uit inkomstenbelasting nemen sterk af. Werkgevers en opdrachtgevers betalen daarmee geen eerlijke prijs voor arbeid. Heerts: ‘De mentaliteit van het kabinet om een oplossing naar de toekomst te verschuiven is onverantwoord.’

Rapport IBO

Na 1,5 jaar studeren heeft het kabinet het langverwachte IBO-rapport over de positie van zzp’ers naar buiten gebracht. Het rapport bevat geen nieuwe conclusies, maar laat wel opnieuw zien dat de toename van het aantal zzp’ers doorzet. Des te opmerkelijker dat het kabinet de zaak op zijn beloop laat. 

De postmarkt functioneert wezenlijk anders dan de culturele sector. Ook pleit de FNV voor een zo goed mogelijk juridische afbakening van werknemers en zelfstandigen. De politiek laat nu willens en wetens onduidelijkheid bestaan. Zelfstandigen moeten collectief kunnen onderhandelen waardoor er een gelijker speelveld ontstaat. Waar dat zinnig is wil de FNV in de cao afspraken kunnen maken over de inzet van zzp of over minimumtarieven.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):