zaterdag, 3. oktober 2015 - 20:01 Update: 04-10-2015 9:16

Op landelijke vogelteldag is de spreeuw de meest getelde vogel

Spreeuw meest getelde vogel op vogelteldag
Foto: SXC
Zeist

Tijdens de landelijke vogelteldag is de spreeuw het vaakst geteld, maar liefst 50.990 keer, gevolgd door de vink en kolgans. Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Vogelbescherming Nederland coördineert deze massale vogeltelling in het kader van de EuroBirdwatch, waaraan 39 landen meedoen

In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 216.583 vogels en werden er 177 soorten waargenomen. Het totale aantal vogels bleef achter. Door het zonnige weer zijn weliswaar veel vogels op trek, maar vliegen ze te hoog om te kunnen tellen.

Dit jaar waren er relatief weinig vogels te zien door het weer, alhoewel een diepterecord uit bleef. Dat dateert uit 1999, met iets meer dan 91.000 vogels. Het goede weer van vandaag, zonnig en met wind uit het noordoosten, is ideaal trekweer voor vogels. Zo goed, dat ze op grote hoogte enorme afstanden kunnen afleggen. Voor de vogelaars aan de grond is dat minder interessant, omdat er weinig vogels te zien zijn.

De vogeltrek is al dagenlang goed op gang. Bij de telpost in Zuid-Zweden (dé plek waar vogels uit het Noorden de oversteek over zee maken) werden de afgelopen dagen enorm veel roofvogels, vinken en graspiepers gezien. Zo vlogen er vorige week bijna 1900 rode wouwen voorbij. Helaas vliegen veel van deze vogels te hoog om in Nederland goed gezien te worden.

Provincie: