dinsdag, 6. oktober 2015 - 17:17

Muzeeaquarium Delfzijl in nieuwe jas op dezelfde plek

Muzeeaquarium Delfzijl in nieuwe jas op dezelfde plek
Delfzijl

Het Muzeeaquarium kan blijven op de plek waar het nu staat. Dat is de conclusie van de gemeente
Delfzijl, het waterschap Noorderzijlvest en het bestuur van het Muzeeaquarium. De gemeenteraad
bespreekt in november de mogelijkheid hiermee in te stemmen.

Bunker in dijk

De versterking en verduurzaming van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven betekent dat de dijk
langs de wijk Kwelderland twee meter hoger en 25 meter breder wordt. Dit betekent onder andere dat
de dijk over het gebouw van het Muzeeaquarium in Delfzijl komt te liggen. Even was er sprake van het
verdwijnen van het museum op deze plek. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de bunker van het
Muzeeaquarium kan blijven staan. Voor een deel wordt de bunker in de verbrede dijk gebouwd. De
ingang van het museum wordt verplaatst naar de kant van de Kustweg. Hier komen ook de gebouwen
van het voormalige zwembad beschikbaar om de diverse collecties van het museum onder te
brengen.

Nieuwe entree

Wethouder Hans Ronde: 'Met deze oplossing krijgt het Muzeeaquarium een geheel nieuwe uitstraling
en blijft een prachtig museum op deze plek behouden. We zijn erg blij met de invulling van dit gebied,
zoals het er nu voor ligt.' De oude entree aan de dijkkant wordt afgebroken, de bunker wordt aan de
buitenkant weer zichtbaar en twee delen van het oude zwembadcomplex worden opgenomen in het
vernieuwde museum. 'Je kunt letterlijk spreken van een nieuwe jas,' zegt Ronde. 'Het oude omhulsel
verdwijnt, de bunker als kern blijft en het gebouwendeel van het voormalige zwembad krijgt een
museale functie.'

Bestuurder Eisse Luitjens reageert namens het waterschap Noorderzijlvest: 'Het is mooi dat we hier
samen uit zijn gekomen. Met het slopen van een deel van het museum komt er voor ons voldoende
ruimte om een veilige dijk te bouwen.'

Voorzitter G. Doornbos van het Muzeeaquarium geeft enthousiast haar reactie: 'Wij zijn heel blij met
de plannen zoals die er nu liggen. Met de gemeente zullen we het vervolg gaan bespreken. Er is nog
veel werk te doen.'

Museum opnieuw inrichten

Het is aan de vrijwilligers van het museum om het museum opnieuw in te richten. Het is de bedoeling
dat deze hele operatie in 2016 klaar is. In november neemt de gemeenteraad het besluit hiermee wel
of niet in te stemmen en de gelden beschikbaar te stellen.

Provincie: