woensdag, 7. oktober 2015 - 12:47 Update: 07-10-2015 13:49

Mogelijk weer korting op pensioenen als salarissen ambtenaren omhoog gaan

Mogelijk weer korting op pensioenen als salarissen ambtenaren omhoog gaan
Den Haag

Het ambtenaren pensioenfonds ABP zal mogelijk niet meewerken aan het pas afgesloten loonakkoord voor zeshonderdduizend ambtenaren.

Het fonds komt namelijk in financiële problemen als de maatregelen uit het loonakkoord voor ambtenaren worden doorgevoerd. Het bestuur schrijft in een vertrouwelijk brief aan de sociale partners. De brief is in handen is van de NOS.

Het kabinet sloot deze zomer een loonakkoord met drie vakbonden, maar de grootste vakbond FNV deed niet mee. De FNV stapte zelfs naar de rechter om te proberen het akkoord tegen te houden. Door het akkoord krijgen ambtenaren een loonsverhoging van 5 procent, maar voor een deel is dat een sigaar uit eigen doos. Want de loonsverhoging komt mede tot stand door een verlaging van de pensioenpremie.

Maar he ABP kan zich een verlaging  van de pensioenpremie helemaal niet permitteren. Als het afgesloten akkoord doorgaat, zal de positie van het ABP verslechteren en dreigt er zelfs een pensioenkorting. Minister Plasterk heeft het CNV en twee andere ambtenarenbonden 5,05 procent meer salaris en 500 euro extra beloofd. Hij financiert dat deels uit een versobering van het pensioen. Daarbij zal de werkgeverspremie moeten worden verlaagd.

Het fonds wijst erop dat de dekkingsgraad al zeer laag is vanwege de lage rente en de gedaalde beurskoersen. Herstel duurt nu 9,6 jaar. Als de plannen uit het loonakkoord worden doorgevoerd, duurt het ruim 11 jaar. De kans dat de pensioenen worden verlaagd neemt volgens het bestuur toe van 14 procent naar 21 procent. ABP heeft 2,8 miljoen leden.