woensdag, 7. oktober 2015 - 17:29 Update: 07-10-2015 19:49

Toename van aantal euthanasieverzoeken in 2014

Aantal euthanasieverzoeken in 2014 met 10% toegenomen
Foto: fbf
Arnhem

Het aantal meldingen van euthanasie is in 2014 met 10% toegenomen. De toetsingscommissies van artsen kregen 5306 euthanasiemeldingen tegen 4829 in 2013.

Kanker

In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In 2014 zijn de meldingen van euthanasie toegepast bij patiënten met dementie of psychiatrie niet toegenomen. Dit voorjaar verscheen de Code of Practice van de commissies. Deze geeft voor artsen én patiënten een goed leesbaar overzicht van de wijze waarop de commissies euthanasiemeldingen beoordelen. 

Meldingen

Van de 5306 in 2014 ontvangen meldingen is in 4 meldingen geoordeeld dat de
arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Deze meldingen zijn doorgezonden aan het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Er waren 41 meldingen van euthanasie bij patiënten met een (uitbehandelde) psychiatrische aandoening en 81 meldingen van patiënten met dementie. In 2013 waren dat respectievelijk 42 en 97 meldingen. In de dementie-gevallen ging het vrijwel steeds om patiënten die zich in de beginfase van het proces van dementering bevonden, dat wil zeggen de fase waarin ze nog inzicht hadden in hun ziekte en de symptomen, zoals verlies van oriëntatie en persoonlijkheid. Ze werden wilsbekwaam geacht ten aanzien van hun euthanasieverzoek omdat ze de gevolgen van hun verzoek (nog) konden overzien.

Provincie:
Tag(s):