donderdag, 8. oktober 2015 - 8:37 Update: 08-10-2015 12:36

Milieuorganisaties: Geloofwaardigheid Energieakkoord in het geding

Geloofwaardigheid Energieakkoord komt in het geding
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Volgens de NOS blijven de doelen voor duurzame energie en energiebesparing ver achter bij de afgesproken ambities uit het Energieakkoord. In plaats van de afgesproken 14% zou in 2020 maar 11,9% schone energie opgewekt worden.

Het doel voor energiebesparing zou met bijna de helft achterblijven bij de afgesproken 100 PJ. Om klimaatdoelen te halen is het invullen van de volledige ambitie van het Energieakkoord met concrete maatregelen slechts een eerste stap: daardoor zou de CO2-reductie van Nederland toenemen van 17% met staand beleid naar 21%. Maar dat is nog altijd niet genoeg om te voldoen aan de 25% CO2-reductie die de rechter aan de Nederlandse staat oplegde.

De veertig ondertekenaars van het Energieakkoord hebben afgesproken de komende zes weken te gebruiken om de uitvoering in een stroomversnelling te brengen. Met name rond energiebesparing in de gebouwde omgeving, industrie en transport, bij de opwek van wind op land en het vinden van alternatieven voor gas als warmtebron, dreigen achterstanden die zonder ingrepen niet overbrugbaar zijn. Willen we het Energieakkoord tot een succes maken, dan hebben we de inzet van de overheid en de industrie hard nodig. Met vrijblijvende afspraken en louter verleiding komen we er niet, maatregelen moet meer verplichtend worden.

Provincie: