donderdag, 8. oktober 2015 - 13:55

Bond tegen vloeken: 23% van de kinderboeken bevat grove taal

Bond tegen vloeken: 23% van de kinderboeken bevat grove taal
Foto: Archief EHF
Veenendaal

De lezersjury van de Bond tegen vloeken heeft in 23% van de onderzochte kinderboeken vloeken en andere grove taal aangetroffen. De Bond tegen vloeken complimenteert de schrijvers die rekening houden met hun jonge lezerspubliek en grove taal achterwege laten.

De Bond tegen vloeken onderzoekt jaarlijks de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en bekroonde kinderboeken.

In 17 van de 22 boeken komt geen grove taal voor. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen nog 14 van de 22 boeken vloekvrij waren. Van de vijf boeken die grove taal bevatten, valt Hotel de grote L van Sjoerd Kuyper (zilveren griffel) op. Het boek bevat veel onbeschaafd en seksueel getint taalgebruik.

Het boek Doodgewoon van Bette Westera met illustraties van Sylvia Weve dat de gouden griffel won, bevat geen grove taal. Ook de winnende boekenMonsterboek (gouden penseel) van Alice Hoogstad en Is er dan niemand boos? (gouden palet) van Marc Boutavant met tekst van Toon Tellegen bevatten geen grove taal.

Kinderboekenschrijvers doen er volgens de bond goed aan grof taalgebruik te vermijden aangezien het geen goed voorbeeld geeft. Uit onderzoek blijkt dat bijna alle ouders hun kinderen corrigeren, wanneer ze ruwe woorden gebruiken. Het kinderboekenonderzoek van de Bond tegen vloeken heeft als zodanig een signaalfunctie.

De Bond tegen vloeken ziet in het juryrapport een stimulans om door te gaan met het geven van gastlessen. KlasseTaal, de onderwijsafdeling van de Bond tegen vloeken, geeft jaarlijks aan ruim 20.000 jongeren les over respectvol taalgebruik.