donderdag, 8. oktober 2015 - 14:18

ACM wijst klacht Chipshol tegen Schiphol terecht af

ACM wijst klacht Chipshol tegen Schiphol terecht af
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag uitspraak in een door Chipshol aangespannen hoger beroep over de afwijzing door ACM van een klacht van Chipshol tegen Schiphol. Het hoger beroep van Chipshol is door het CBb afgewezen.

Chipshol diende bij ACM een klacht in, omdat Schiphol haar economische machtspositie door hinderlijk procesgedrag zou hebben misbruikt. Met de rechtbank Rotterdam is het CBb van oordeel dat ACM die klacht terecht afwees. Aanwijzingen dat Schiphol met haar betrokkenheid bij verschillende procedures over de bebouwing van het Groenenbergterrein andere dan haar luchtvaartbelangen behartigde, ontbreken. Daarnaast stond het Schiphol vrij om haar standpunt over (de hoogte van) een door haar te betalen schadevergoeding te bepleiten.

Chipshol heeft niet aangetoond dat de procesvoering door Schiphol alleen was bedoeld om haar te tergen. De beïnvloeding van overheidsbesluitvorming vormt op zich geen misbruik van een economische machtspositie.