vrijdag, 9. oktober 2015 - 13:26 Update: 09-10-2015 13:30

Handtekening minister Hennis onder loonakkoord overheidspersoneel

Handtekening minister Hennis onder loonakkoord overheidspersoneel
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert en 3 centrales van Overheidspersoneel hebben hun handtekening gezet onder de loonruimteovereenkomst voor het Defensiepersoneel. 'Daardoor is het mogelijk de loonsverhoging deze maand uit te betalen', meldt het ministerie van Defensie.

'Het Defensiepersoneel kan nu definitief een loonsverhoging van in totaal 5,05% in 2015 en 2016 tegemoet zien. De salarisontwikkeling van 0,8%, ontstaan uit vrijval door de daling van de werkgeverspremie voor pensioenen in 2015, is al per 1 januari 2015 gerealiseerd', aldus het ministerie.

Defensie en de meerderheid van de centrales (met uitzondering van de ACOP) komen overeen dat de resterende loonruimte op de volgende manier wordt ingezet: 1,25% primaire loonsverhoging per 1 september 2015; € 500 bruto eenmalig in oktober 2015; 3% primaire loonsverhoging met ingang van 1 januari 2016.

Besteding loonruimte

Deze uitvoeringsovereenkomst geeft uitsluitend weer hoe de beschikbare loonruimte zoals benoemd in de bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016 voor de sector Defensie wordt besteed. De onderhandelingen tussen bonden en Defensie, om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenakkoord, gaan gewoon door. De uitwerking van de afspraken uit het eerste deelakkoord zullen daar onderdeel van uit maken.