vrijdag, 9. oktober 2015 - 16:43 Update: 09-10-2015 21:30

Kabinet keurt fusie Staatsloterij en Lotto goed

Fusie Staatsloterij en Lotto door kabinet goedgekeurd
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse Staatsloterij en De Lotto mogen fuseren. 'De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voornemen tot fusie', meldt het ministerie van Financiën vrijdagmiddag. De ministerraad heeft ingestemd met het voornemen tot fusie

'Het kabinet heeft vertrouwen in deze fusie. Er ontstaat hieruit een organisatie die een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod, zowel offline als online, kan blijven aanbieden. De fusie-organisatie krijgt vorm in een nieuwe staatsdeelneming. De opbrengsten die deze deelneming genereert, komen ten goede aan de staat, sport en goede doelen', aldus het ministerie.

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (De Nederlandse Staatsloterij) en Stichting Nationale Sporttotalisator (De Lotto) komen na onderzoek tot de conclusie dat de fusie mogelijkheden biedt om de marktpositie te verbeteren en zo de dalende omzetten te keren. 

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op basis van de verwachtingen geconcludeerd dat de fusie positief is voor beide organisaties, maar ook voor de staat en de maatschappelijke doelen die aan het fusiebedrijf zijn verbonden.

ACM beslist

De ACM onderzoekt op dit moment de gevolgen van het fusievoornemen en besluit of de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto een vergunning krijgen voor de fusie. Tegelijkertijd informeert het kabinet beide Kamers over de inhoud van het fusieplan in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure. 

De fusie tussen Staatsloterij en De Lotto kan uiteraard pas plaatsvinden nadat de ACM daarvoor vergunning heeft verleend en als beide Kamers geen bezwaren hebben.

Categorie:
Provincie: