vrijdag, 9. oktober 2015 - 20:11

'Bemiddelaar politie-cao wil hogere vergoedingen'

'Bemiddelaar politie-cao wil hogere vergoedingen'
Foto: Archief MV
Den Haag

Er moet meer geld komen voor de politie. Tot deze conclusie komt Hans Borstlap die als bemiddelaar is aangesteld als bemiddelaar in het cao-conflict tussen de politie en de minister van Veiligheid en Justitie.

Uit documenten die in handen zijn van RTLZ blijkt dat er naast een loonsverhoging, er ook dat de vergoeding van overuren omhoog moet. Daarnaast moeten agenten een bonus krijgen vanwege de reorganisatie naar de nationale politie. Bronnen melden aan RTLZ dat de minister voor extra geld naar het kabinet gaat.

Omdat de onderhandelingen tussen de politie en de minister waren vastgelopen, voert de politie al maanden actie voor een betere cao. Eind september werd Hans Borstlap aangesteld als bemiddelaar tussen de politiebonden en de minister. Afgelopen dinsdag zou Borstlap zijn aanbevelingen aan de minister hebben overhandigd.

Borstlap is van menig dat er afspraken moeten worden gemaakt over trainingsuren en het bevorderen van de gezondheid van agenten. Hierdoor kunnen agenten tot op hogere leeftijd door blijven werken.

In een reactie laten de politiebonden weten verheugd te zijn met de aanbevelingen van Borstlap, maar dat het niet betekend dat er op korte termijn al een nieuwe cao voor de politie is.