zaterdag, 10. oktober 2015 - 9:42 Update: 11-10-2015 9:48

Halbe Zijlstra (VVD) : 'Het mes moet in de opvang'

´Halbe Zijlstra wil run op Nederland stoppen´
Foto: VVD
Amsterdam

In een interview met het AD zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat de sociale voorzieningen voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning 'drastisch moeten worden versoberd'.

Het mes moet in de opvang, aldus Zijlstra. Dat betekent geen bijstandsuitkering meer, geen uitgebreide medische zorg en geen grote woning. Zijlstra wil op deze manier voorkomen dat meer vluchtelingen doorreizen naar Nederland. Volgens Zijlstra is er een run op Nederland ontstaan door vluchtelingen en die moet worden gestopt. De enorme stroom vluchtelingen ziet hij als 'diepe, diepe crisis', aldus de krant.

Zijlstra wil de Vreemdelingenwet aanpassen, zodat asielzoekers pas dezelfde voorzieningen krijgen als Nederlanders wanneer zij een permanente verblijfsvergunning hebben. Zijlstra in de krant: ´De opvang van asielzoekers moet soberder. Zij kunnen best toe met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen. Niet langer met uitgebreide huishoudelijke hulp en meerdere toelages. Nu loopt het per gezin soms op tot 2000 euro. Het is onhoudbaar voor ons land om dat te bieden.´ En wat hem betreft worden de medische voorzieningen die nu uitgebreid zijn, teruggedraaid tot wat medisch noodzakelijk is.

Zijlstra wijst naar de aanpak van de Denen, dievluchtelingen in de eigen regio al ontmoedigen om door te reizen naar Europa. Zijlstra:. ´Kijk naar Denemarken, daar slaagt een vergelijkbare aanpak ook. Je ziet zelfs dat de overheid daar in Libanon advertenties laat plaatsen met de boodschap dat afreizen geen zin heeft. En het werkt.´