dinsdag, 13. oktober 2015 - 22:17 Update: 13-10-2015 23:30

Dijkhoff verwacht dit jaar tot 60.000 vluchtelingen

Dijkhoff: tot 60.000 vluchtelingen dit jaar opvangen
Foto: Min. Veiligheid en Justitie
Den Haag

Op dit moment wordt er voor heel 2015 rekening gehouden met een totale asielinstroom van tussen de 50.000 en 60.000 en een bezetting in de opvang aan het einde van dit jaar van bijna 50.000. Dit schrijft staatssecretaris Dijkhoff dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Omdat de instroomontwikkeling met zeer veel onzekerheden is omgeven zal bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota en de begroting 2017 nadere besluitvorming plaatsvinden over de bijstelling van de instroomraming voor 2016 en 2017. Hierbij wordt rekening gehouden met de Europese afspraken inzake de registratie en relocatie van Syrische en Eritrese asielzoekers vanuit Griekenland en Italië', aldus Dijkhoff. 

Het grote aantal ingewilligde asielverzoeken heeft gevolgen voor de huisvestingstaakstelling voor gemeenten.  Zoals gepubliceerd op 30 september jl. is de taakstelling van gemeenten voor het huisvesten van vergunninghouders in de eerste helft van 2016 vastgesteld op 20.000 vergunninghouders.  Tevens is de prognose voor de tweede helft van 2016 gepubliceerd, te weten 23.000 vergunninghouders. Deze prognose kan, indien nodig, voor maart 2016 worden bijgesteld.  

Verwerving opvangcapaciteit

De aanhoudende hoge asielinstroom vergt het uiterste van de gehele keten, zo ook van het COA. Vanaf begin 2015 heeft het COA in goed overleg met de lokale overheden een groot aantal nieuwe opvanglocaties verworven of de capaciteit van bestaande locaties kunnen uitbreiden. Dit betreft circa 27 locaties, hetgeen een uitbreiding van circa 11.700 plaatsen heeft opgeleverd. 

Daarnaast heeft het COA in 2015 een aantal locaties (deels) moeten sluiten als gevolg van aflopende bestuursovereenkomsten, die niet verlengd konden worden. Dit heeft geleid tot een verlies van circa 1.500 plaatsen. Per saldo is er dus sprake van een uitbreiding met circa 10.200 plaatsen in 2015. 

Dit aantal is echter onvoldoende om de hoge instroom en de achterblijvende uitstroom van vergunninghouders op te vangen, vandaar dat een beroep wordt gedaan op gemeenten voor crisisnoodopvang. 

Lees alles over:
Provincie: