donderdag, 15. oktober 2015 - 12:50 Update: 15-10-2015 14:01

Opnieuw vertrek topman bij Nationale Politie

Opnieuw topman weg bij Nationale Politie
Foto: fbf
Den Haag

Directeur Communicatie Eric Stolwijk kondigde op donderdag 15 oktober aan dat hij per 1 januari 2016 zijn functie neerlegt. Hij gaat op zoek naar een baan buiten het korps.

Zijn besluit houdt verband met de aankondiging van Gerard Bouman dat hij op 1 februari 2016 opstapt als korpschef. Eric Stolwijk:‘Wij hebben in de afgelopen 11,5 jaar intensief samengewerkt bij het voormalige korps Haaglanden, de AIVD en de laatste 4,5 jaar bij de vorming van een nationaal georganiseerde politie. Zoiets schept natuurlijk een bijzondere en persoonlijke band.’

Ruimte bieden

Stolwijk vindt verder dat wederzijds begrip en vertrouwen onontbeerlijk zijn voor doeltreffende samenwerking. Hij wil de opvolger van Gerard Bouman alle ruimte bieden om te kiezen voor een directeur Communicatie met wie hij of zij een soortgelijke relatie heeft of verder kan opbouwen. Stolwijk wijst er tevens op dat in de vorming van het korps een nieuwe fase aanbreekt met onvermijdelijk extra werkdruk: ‘Wil deze vervolgstap een kans van slagen hebben, moet iedereen bij Communicatie er vol voor gaan. Ik bespeur dat het mij moeite kost om mijzelf daar opnieuw voor op te laden. In het belang van het team moet je dan als coach verstandig zijn en een ander de kans geven om de kar te trekken.’

Toegewijd

In een reactie stelt korpschef Gerard Bouman dat hij de keuze van Eric Stolwijk als mens en korpschef betreurt: ‘Zeker omdat zijn besluit verweven is met mijn vertrek. Ik moet afscheid nemen van een directeur Communicatie met wie ik al jaren kan lezen en schrijven. Tegelijkertijd heb ik alle begrip en diep respect voor zijn stap. Van nabij zag ik welke buitensporige inspanning deze functie van iemand vraagt. Zeker iemand die zo toegewijd is aan zowel de politie als het communicatievak. Eric Stolwijk heeft een fantastische prestatie neergezet in het belang van de politie. Daar is het korps hem veel dank voor verschuldigd. Ikzelf ben dat in hoge mate.’

Provincie:
Blik op 112: