maandag, 19. oktober 2015 - 7:58 Update: 19-10-2015 13:47

Aantal misdrijven zakt van 1,3 naar 1 miljoen in 2014

Daling criminaliteit, aantal verdachten en strafzaken zet in 2014 door
Den Haag

Zowel de geregistreerde criminaliteit als het aantal verdachten nam in 2014 verder af, na een eerdere daling tussen 2007 en 2013. De daling werkt door in de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, OM en rechter toe behoren.

Dit zijn slechts enkele trends uit de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en CBS.

Aantal misdrijven met 23 procent gedaald

De daling in de criminaliteit werkt door in de gehele strafrechtelijke keten. De politie registreerde in 2014 net iets meer dan 1 miljoen misdrijven. In 2007 was dat nog 1,3 miljoen. Daarmee is het aantal geregistreerde misdrijven in die periode met 23% gedaald. Die daling treedt over de hele linie op, dus bij heel verschillende groepen misdrijven. Het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit vertoont een vergelijkbare dalende trend.

Aantal verdachten met meer dan een derde gedaald

Het totaal aantal door de politie geregistreerde verdachten daalde met een derde, van 497 duizend naar 312 duizend in de genoemde periode. Het gaat bij die 312 duizend om 215 duizend verschillende personen, doordat sommige verdachten binnen een jaar meerdere keren voorkomen. Het aantal minderjarige verdachten dat minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde met meer dan de helft: van 53 duizend naar 23 duizend.

Aantal door OM en rechter behandelde zaken gedaald met 20 tot 25 procent

De daling in het aantal verdachten zien we ook terug bij het aantal door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter behandelde zaken. Zo handelde het OM 220 000 zaken af in 2014, een vijfde minder dan in 2007. In 2014 deed de rechter 98 000 zaken af, bijna een kwart minder dan in 2007.

Samenwerking WODC, Raad voor de rechtspraak en CBS

In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de beschikbare statistische informatie over criminaliteit en het optreden van politie en justitie daartegen. Ook betrokken zijn het Parket-Generaal en de Nationale Politie.

De publicatie is bedoeld als statistisch naslagwerk en bestemd voor een breed publiek: politiek, beleid, pers, wetenschap en onderwijs. De publicatie beschrijft ontwikkelingen over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014. De onderliggende gegevens zijn in aparte Excel-bestanden beschikbaar met daarin ook gegevens van vóór 2007.

Provincie: