maandag, 19. oktober 2015 - 15:44

'Uitgezonden militairen plegen niet vaker zelfmoord'

Uitgezonden militairen plegen niet vaker zelfmoord
Foto: Archief FBF
Den Haag

Nederlandse militairen die tussen 2004 en 2012 zijn uitgezonden, pleegden niet vaker zelfmoord dan militairen die niet op missie zijn geweest.

Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van Defensie. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert bood de resultaten vandaag aan de Kamer aan.

Amerika

De indirecte aanleiding voor het onderzoek vormde Amerikaans onderzoek dat suggereert dat militairen die in Irak en Afghanistan dienden vaker zelfmoord plegen. Hierdoor ontstonden ook in Nederland zorgen over zelfdoding onder militairen die op missie zijn geweest. Defensie heeft zodoende aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken hoe vaak dit voorkomt.

Het RIVM heeft voor de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen door zelfdoding. Bekeken is hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder militairen die niet op missie zijn geweest. Of dit verschilt per missie, kon niet worden vastgesteld. Gekeken is naar militairen die minstens 30 dagen aaneengesloten waren uitgezonden. Het is niet uit te sluiten dat onderzoek over een andere periode met andere missies, andere uitkomsten geven.

Provincie:
Blik op 112: