dinsdag, 20. oktober 2015 - 20:20 Update: 20-10-2015 21:00

Universiteiten krijgen dit jaar weer iets meer inschrijvingen

Aantal inschrijvingen op universiteiten licht gestegen naar totaal 257.000
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het totaal aantal inschrijvingen aan universitaire opleidingen is in 2015 met 1 à 2% gestegen naar ongeveer 257.000 studenten ten opzichte van 2014.

Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Nederlandse universiteiten. Doordat het ministerie van Onderwijs in de prognoses uitging van een daling van -2,3%, missen universiteiten een deel van de financiering. Juist in deze periode van grote aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs (in verband met de invoering van het studievoorschot) is voldoende basisfinanciering cruciaal.

Totaal aantal inschrijvingen

Het ministerie van Onderwijs maakt elk jaar voor de begroting een inschatting hoeveel studenten studeren. Onder andere op basis hiervan wordt bepaald hoeveel geld beschikbaar is voor universiteiten. Voor het derde jaar op rij schat het ministerie het aantal studenten te laag in. De universiteiten zien voor 2015 een stijging van 1 à 2%, terwijl het ministerie uitging van een daling van -2,3%.

Wanneer er sprake is van structurele groei terwijl het ministerie uitgaat van een daling, kan dat op termijn tot financieringsproblemen leiden. Bijstelling (naar boven of naar beneden) vindt namelijk pas een jaar later plaats zonder terugwerkende kracht. Juist nú moeten en willen universiteiten een slag maken in de onderwijskwaliteit. Daarvoor is voldoende basisfinanciering nodig.

Instroom eerstejaars

De instroom van eerstejaars studenten in universitaire opleidingen is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven (tussen de -1% en +1%). De groep eerstejaars bestaat uit iets minder vwo’ers en iets meer internationale studenten ten opzichte van 2014.

Sectoren met een grote groei zijn Techniek (+11%) en Natuur (+9%). Dit is het resultaat van de inzet van universiteiten, overheid en bedrijven om bèta- en technische opleidingen aantrekkelijker te maken. Ook brede bacheloropleidingen zoals Liberal Arts & Sciences groeien (+10%). Dalingen zijn er in de sectoren  Taal & Cultuur (-6%), Gezondheid (-5%) en Gedrag & Maatschappij (-5%). De sector Landbouw kent een stijging van +2%. De instroom in de sectoren Economie en Rechten blijft gelijk (beide 0%).