woensdag, 21. oktober 2015 - 8:30 Update: 21-10-2015 12:37

FNV Bouw: werkloze bouwvakkers zo snel mogelijk weer aan de slag

FNV Bouw: werklozen kunnen aan de slag in bouwsector
Foto: Archief EHF
Amsterdam

FNV Bouw wil werkloze bouwvakkers zo snel mogelijk weer aan de slag hebben. Ook kunnen mensen zonder werk worden omgeschoold tot bouwvakker. Dit is nodig om de sterk aantrekkende bouwproductie aan te kunnen.

Voorwaarde hierbij is wel dat de banen die in de bouw bestaan en ontstaan, échte banen zijn: geen gesjoemel, geen schijnzelfstandigheid, een fatsoenlijk cao-loon in de hele keten.

De bouw klimt uit het dal, na zeven jaar crisis. In deze periode zijn 70.000 mensen uit de bouw verdwenen. Tegelijkertijd is de instroom van leerlingen gestokt. De hele infrastructuur voor scholing is door werkgevers opgeblazen. Investeringen in leerwerkplekken zijn uitgebleven. Janna Mud: “Werkgevers hebben veel te weinig toekomstvisie. Er heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden in de bouw. Wij waarschuwen al jaren voor te weinig opleidingsinspanningen. Dat leidt nu inderdaad tot tekorten. FNV Bouw pleit voor zo snel mogelijk herstel en versterking van de opleidingsinfrastructuur. Maar al zet je daar nu de schouders onder, je hebt er de eerste jaren nog niets aan – een opleiding kost minimaal twee tot drie jaar.”

De extra bouwproductie die het EIB onlangs becijferde, versterkt de vraag naar werknemers in de bouw alleen maar verder. “Allereerst kunnen wat ons betreft de vele bouwvakkers weer aan de slag die door de crisis hun baan verloren zijn. Er zit veel kostbaar vakmanschap thuis op de bank! Daarnaast kun je denken aan het om- of bijscholen van andere mensen zonder werk – daarvan hebben we er in Nederland op dit moment 600.000. Een deel daarvan kan mogelijk in de bouwsector aan de slag.”

Deze mensen moeten wel een échte baan krijgen, stelt Janna Mud. Geen onzeker werk, waarbij je van de ene op de andere dag op straat staat. Werkgevers en opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en niet gaan voor de laagste prijs en een ‘creatieve’ interpretatie van de cao. Gemeenten worden voor een groot deel opdrachtgever van de nu berekende bouwproductie. FNV Bouw roept hen én andere opdrachtgevers op om op een juiste en sociale manier aan te besteden. Dat voorkomt een hoop ellende.

Janna Mud: “We hebben de laatste jaren veel teveel sociale uitbuiting gezien in de bouw. Mensen die in de bouw werken moeten worden betaald volgens de bouw-cao. Werkgevers kunnen goede vakmensen niet op een koopje krijgen, het is niet vier voor de prijs van een.”

Overigens ziet Janna Mud nog een andere ontwikkeling: “Nog even en werkgevers vechten weer om goede vaklieden. Dan keert de wal het schip: schaarste heeft zijn prijs. Wat we nu al zien is dat bedrijven die goed voor hun medewerkers hebben gezorgd in moeilijke tijden, hiervan nu de vruchten gaan plukken. Zij zijn het best toegerust voor de enorme opgave die nu op ze afkomt, zij hebben het vakmanschap in huis. Dat is onbetaalbaar.”

Categorie:
Tag(s):