woensdag, 21. oktober 2015 - 14:04 Update: 21-10-2015 19:11

Nederland verleende Starbucks verboden Staatssteun

Nederland moet winst over kopjes koffie Starbucks alsnog terugvorderen
Foto: Europese Commissie
Den Haag

Nederland en Luxemburg hebben volgens de Europese commissie 'selectieve' belastingvoordelen toegekend aan respectievelijk Fiat Finance and Trade en Starbucks. 'Deze druisen in tegen de EU-staatssteunregels', zo meldt de Europese Commissie woensdag.

Margrethe estager

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "Fiscale rulings die de belastingdruk van een onderneming kunstmatig laag houden, stroken niet met de EU-staatssteunregels. Ze zijn onwettig. Ik hoop dat deze boodschap door de besluiten van vandaag zowel de regeringen van de lidstaten als de ondernemingen bereikt. Alle ondernemingen, groot en klein, multinationals en andere, moeten billijk belastingen betalen.”

Na diepgaande onderzoeken, die in juni 2014 van start gegaan zijn, heeft de Commissie geconcludeerd dat Luxemburg selectieve belastingvoordelen toegekend heeft aan de financieringsmaatschappij van Fiat en Nederland aan de koffiebranderij van Starbucks. In beide gevallen zijn de belastingen die de onderneming betaalde, kunstmatig verlaagd door een fiscale ruling van de nationale belastingdienst.

'Fiscale ruling volkomen legaal'

Op zich is een fiscale ruling volkomen legaal. Het is een administratieve brief waarin de belastingdienst een onderneming duidelijkheid verschaft over hoe de vennootschapsbelasting berekend zal worden of over het gebruik van bijzondere belastingregels. 

Verrekenprijzen niet marktconform

In de twee onderzochte fiscale rulings werden echter kunstmatige en complexe methoden goedgekeurd om de belastbare winst voor de ondernemingen te bepalen. Deze methoden weerspiegelen de economische realiteit niet. Er worden met name prijzen vastgesteld voor goederen en diensten die tussen de ondernemingen van de Fiat- en de Starbucks-groep verkocht worden, zogenaamde "verrekenprijzen", die niet marktconform zijn. 

Als resultaat daarvan wordt het grootste deel van de winst van de koffiebranderij van Starbucks naar het buitenland verschoven, waar ze evenmin wordt belast. De financieringsmaatschappij van Fiat betaalt maar belastingen op een klein deel van de werkelijke winst.

Dit is in strijd met de EU-staatssteunregels: in fiscale rulings mogen geen methoden, hoe complex ook, gebruikt worden om zonder economische rechtvaardiging verrekenprijzen te bepalen waarmee ten onrechte winsten verschoven worden om de door de onderneming betaalde belastingen te verminderen. 

Daardoor zou die onderneming een oneerlijk concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van andere ondernemingen (meestal kmo’s) die op hun werkelijke winst belast worden omdat zij marktprijzen betalen voor de producten en diensten die zij gebruiken.

Terugvorderen

De Commissie heeft Luxemburg en Nederland daarom bevolen de onbetaalde belasting van respectievelijk Fiat en Starbucks terug te vorderen, om een einde te maken aan het oneerlijke concurrentievoordeel en om te garanderen dat die twee ondernemingen op dezelfde wijze behandeld worden als andere ondernemingen in vergelijkbare situaties. 

Per onderneming moet een bedrag van ten minste 20 miljoen EUR worden teruggevorderd. Dit betekent ook dat die ondernemingen niet langer kunnen profiteren van de gunstige fiscale behandeling door deze fiscale rulings.

Categorie:
Provincie: