woensdag, 21. oktober 2015 - 14:56 Update: 21-10-2015 15:49

Voorlopig kan pensioen niet worden gebruikt om hypotheek af te lossen

Voorlopig kan pensioen niet worden gebruikt om hypotheek af te lossen
Foto: Min. van SZW
Den Haag

Het is op korte termijn niet mogelijk om je pensioen te gebruiken om je hypotheek af te lossen. Dit schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma woensdag in een brief aan de tweede Kamer naar aanleiding van kamervragen hierover.

Verkenning

De afgelopen periode is de mogelijkheid pensioen in te zetten voor het aflossen van de woningschuld verkend. De verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van een voorstel van de RMU en op verzoek van de SGP. In een open en constructieve sfeer is overleg gevoerd met de RMU over de invulling en de uitvoering van de verkenning. 

Vervolgens is overlegd met de Stichting van de Arbeid (StvdA), de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars (VvV), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Centraal Planbureau (CPB), de Belastingdienst, externe juridische adviseurs en het NIBUD. 

Uit de verkenning komt naar voren dat de inzet van pensioen voor de eigen woning interessant kan zijn voor sommige groepen pensioendeelnemers. Op langere termijn kan dit leiden tot een beperkte stijging van het aantal woningtransacties en een lichte toename van de huizenprijs. De woningschuld zou licht dalen. 

Moeilijk inpasbaar in huidige wettelijk kader

Tegelijkertijd is tijdens de verkenning gebleken dat de inzet van pensioen voor de eigen woning moeilijk inpasbaar is in het huidige wettelijk kader. Er treden aanzienlijke juridische risico’s op rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd. Deze juridische risico’s zijn binnen het huidige wettelijke kader niet weg te nemen. Daarom acht het kabinet verdere vervolgstappen op dit moment niet opportuun. 

Categorie:
Provincie: