woensdag, 21. oktober 2015 - 17:32 Update: 21-10-2015 17:52

Amerikaanse KvK: Uitspraak Starbucks heeft negatieve gevolgen voor Amerikaanse investeringen

Amerikaanse KvK: Uitspraak Starbucks heeft negatieve gevolgen voor Amerikaanse investeringen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, de AmCham, maakt zich ernstig zorgen over de uitspraak van de Europese Commissie inzake het verlenen van staatssteun aan Starbucks. Dit meldt de AmCham woensdagmiddag.

Bezwaar aantekenen

'Het oordeel van de Commissie is onterecht en kan grote negatieve gevolgen hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat', stelt Arjan van der Linde, voorzitter van het AmCham Tax Committee. Hij roept de Nederlandse regering op om bezwaar aan te tekenen.

De Europese Commissie is van mening dat Nederland de Amerikaanse koffiewinkelgigant Starbucks heeft bevoordeeld door de winst van Starbucks Manufacturing BV te laag vast te stellen. De Commissie verwerpt de door de Nederlandse Belastingdienst gehanteerde transfer pricing methode als zijnde kunstmatig en complex. 

De Commissie stelt dat bij het bepalen van de interne verrekenprijs gebruik gemaakt zou moeten worden worden van marktprijzen (CUP-methode). Omdat bij Starbucks echter de zogenaamde TNMM-methode is gehanteerd, is er volgens de Commissie sprake van een selectief voordeel voor Starbucks.

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland, AmCham, is zeer bezorgd over deze ontwikkeling. OECD-regels voor het vaststellen van interne verrekenprijzen vormen een internationale norm waardoor dubbele belasting in belangrijke mate wordt voorkomen. 

Deze regels schrijven voor dat elke transactie op basis van de meest geschikte verrekenprijsmethode wordt beoordeeld. De TNMM methode kan goed worden toegepast voor het vaststellen van een zakelijke beloning voor productieactiviteiten, zoals bij de Nederlandse koffiebranderij van Starbucks Manufacturing BV en wordt internationaal veel gebruikt.

'Deze uitspraak is ontluisterend,' zegt Arjan van der Linde, voorzitter van het AmCham Tax Committee en fiscaal woordvoerder van AmCham. 'Door de OECD-regels af te doen als kunstmatig en complex en deze naast zich neer te leggen, creëert de Europese Commissie grote onzekerheid over de fiscale gevolgen voor buitenlandse investeringen in Nederland. Dit heeft een direct effect op nieuwe investeringen en toekomstige werkgelegenheid. Onzekerheid over zo'n wezenlijke component van een investering is voor veel bedrijven onacceptabel', voorspelt Van der Linde.

Categorie:
Provincie: