woensdag, 21. oktober 2015 - 20:00

Bouw museum Transit Oost definitief van start

Bouw museum Transit Oost definitief van start
Winterswijk

Ruim 12 jaar heeft men gewerkt aan het plan om een nieuw openbaarvervoersmuseum te realiseren in de Achterhoek. Een uniek museum waarbij de geschiedenis van het rail- en busvervoer in Oost-Nederland samenkomt. De voorbereiding voor de bouw zijn reeds in volle gang. In het voorjaar van 2016 zal de museumwerkplaats opgeleverd worden. Vervolgens kan gestart worden met fase 2; de inrichting van de werkplaats en het interactieve museum.

Vertraging bouw

De start van de bouw was tot gisteren nog onzeker. De afgelopen maanden is er veel werk verzet
door de werkgroep Transit Oost, die de laatste twee jaar de haalbaarheid van het plan heeft
onderzocht. Proefboringen wezen uit dat de bodem van slechte kwaliteit is. Dit betekent dat er extra
grond moet worden afgegraven voor de fundering. Tevens bleek tijdens het vooronderzoek dat er zich
een seinwezen-kabel bevindt op het perceel. Mede door de inzet van het College van B&W en
ambtenaren van de gemeente Winterswijk zijn deze problemen tot een minimum beperkt.

Het sein staat op groen

De investering is gedekt, mede dankzij de financiële steun van de provincie Gelderland, de gemeente Winterswijk en het Roelvinkfonds. Inmiddels zijn de vrijwilligers van Transit
Oost begonnen met het vrijmaken van de bouwlocatie. Deze bevindt zich aan de Kleine Parallelweg te
Winterswijk; aan de rand van het emplacement. Hier zal komende maand begonnen worden met het
bouwrijp maken van de grond.

Uniek in de regio

Museum Transit Oost beschikt over een uitgebreide en veelzijdige collectie die de geschiedenis toont
van het openbaar vervoer in Oost-Nederland. De combinatie van trein, bussen, modelspoor en een
uitgebreid archief is wat dit concept zo uniek maakt. Niet alleen de oude foto’s en voorwerpen uit het
voormalige archief van de Geldersche Tramwegen (GTW) dragen hier aan bij, juist de combinatie met
het dieseltreinstel DE-2 “Blauwe Engel” , de historische GTW-bussen (met als pronkstuk de T-Ford
bus uit 1923) en de wijze waarop het leven rondom het spoor in het midden van de 19e eeuw wordt
vertaald, aan de hand van een zeer gedetailleerde modelbaan van 15 bij 4 meter.

Volop historie

Bezoekers worden meegenomen naar het tijdperk van de textielindustrie in Oost-Nederland. Waar zij
kennismaken met de grondlegger van de eerste spoorlijn in de Achterhoek, Jan Willink en de G.O.L.S.
(Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij). Welke impact het kolenvervoer vanuit het
Ruhrgebied naar Nederland had voor de regio. Dit aan de hand van moderne technieken met
verduidelijkende animaties zal de belevenis groots zijn maar de sfeer en kleinschaligheid van de
Achterhoek uitademen.