vrijdag, 23. oktober 2015 - 14:20 Update: 23-10-2015 17:17

Miljoenenboete voor ABN Amro vanwege onduidelijkheid rond rentederivaten

Miljoenenboete van AFM vanwege rentederivaten ABN AMRO
Foto: Archief EHF
Amsterdam

ABN AMRO Bank N.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 20 oktober 2015 een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd gekregen nadat de bank aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) diensten met betrekking tot rentederivaten had verleend. Dit meldt de AFM vrijdag.

Onvoldoende gegevens bijgehouden

'ABN AMRO heeft echter onvoldoende gegevens over die dienstverlening bijgehouden. Daardoor kan de AFM niet onderzoeken of de werkzaamheden aansluiten bij de wensen van de klant en haar toezicht niet goed uitoefenen', aldus de AFM.

De AFM heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de dienstverlening inzake rentederivaten door banken aan mkb-ondernemingen die als niet professionele belegger waren gekwalificeerd. Bij ABN AMRO heeft de AFM vijf cliëntdossiers opgevraagd van mkb-ondernemingen. 

In vier van die dossiers heeft ABN AMRO onvoldoende gegevens bijgehouden over haar dienstverlening, wat een overtreding betekent van artikel 35, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). De periode waarin de overtreding plaatsvond was 21 oktober 2010 tot 10 januari 2013.

Onvoldoende gegevens bijgehouden

De AFM heeft vast kunnen stellen dat ABN AMRO bij het afsluiten van de rentederivaten niet uitsluitend voor eigen rekening heeft gehandeld, maar een beleggingsdienst aan de ondernemers heeft verleend.

Verder heeft de AFM geconstateerd dat ABN AMRO de betrokken ondernemers hoogstwaarschijnlijk ook heeft geadviseerd. In de dossiers zijn daar meerdere indicaties voor aanwezig. De bank heeft echter onvoldoende gegevens bijgehouden, waardoor de AFM niet met zekerheid kan vaststellen dat ABN AMRO bij de feitelijke uitvoering van haar werkzaamheden in deze dossiers daadwerkelijk heeft geadviseerd over de rentederivaten. 

Doordat de vastlegging door ABN AMRO in de onderzochte rentederivatendossiers tekort is geschoten, is het onmogelijk voor de AFM om te beoordelen in hoeverre ABN AMRO de wet- en regelgeving heeft nageleefd.

Categorie:
Provincie: