dinsdag, 27. oktober 2015 - 11:19

Voltallig Heerenveen-bestuur opgestapt

Voltallig Heerenveen-bestuur opgestapt
Foto: Archief FBF.nl
Heerenveen

(ElfVoetbal/BlikopNieuws) In navolging op het vertrek van Van der Wiel is nu het voltallige bestuur van de Friese club Heerenveen opgestapt. Dat meldt het bestuur via de officiële kanalen.

"Rondom SC Heerenveen is veel onrust ontstaan als gevolg van de bestuurscrisis bij de club. Gebleken is dat het bestuur vanaf december 2013 als collectief goed is begonnen, maar dat in de loop van de tijd steeds duidelijker naar voren kwam dat ondanks de inzet en inbreng van alle individuele bestuursleden, de voor duurzaam succes noodzakelijke onderlinge samenwerking steeds stroever verliep", aldus het statement op de website van de club.

Ondanks meerdere pogingen is het de betrokkenen niet gelukt de neuzen dezelfde kant op te krijgen. "Het stichtingsbestuur heeft in de afgelopen periode in nauw overleg met de leden van het bestuur volop overleg gehad om te komen tot een collectief aftreden. Met het terugtreden van Jelko van der Wiel deze ochtend is dit collectief terugtreden mogelijk gemaakt en per heden geëffectueerd."

Formateur

Het stichtingsbestuur zal samen met de uitvoerende bestuurders Wim Dijk, Hans Vonk en Ben Takkenberg totdat er een nieuw bestuur is aangesteld zorg dragen voor de lopende zaken. Een nog nader te benoemen formateur zal in afstemming met de ondernemingsraad een nieuwe leiding vormen.

Categorie:
Provincie: