dinsdag, 27. oktober 2015 - 13:42 Update: 27-10-2015 18:44

FNV trekt ook in hoger beroep over loonakkoord aan korste eind

Pensioenfonds ABP ziet dekkingsgraad stijgen
Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding de vorderingen van de FNV tegen de Staat, de overheidswerkgevers en de andere betrokken vakcentrales, afgewezen.

Het FNV eiste dat de overheidswerkgevers en de vakcentrales zouden worden veroordeeld om een besluit van de Pensioenkamer tot bekrachtiging van de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst in te trekken, niet verder uit te voeren en voor zover het besluit al was uitgevoerd dit ongedaan te maken.

Het hof heeft niet geoordeeld over de inhoud van de pensioenafspraken uit de loonruimte-overeenkomst. De vraag was uitsluitend of de besluitvormingsprocedure een gebrek heeft en daarmee jegens de FNV onrechtmatig is. Volgens de FNV hebben de overheidswerkgevers en de andere betrokken centrales van overheidspersoneel in de Pensioenkamer niet het vereiste ‘open en reële overleg’ met haar gevoerd. Het hof heeft dit standpunt verworpen.

Provincie: