dinsdag, 27. oktober 2015 - 16:48 Update: 27-10-2015 16:53

AG adviseert afwijzen herzieningsverzoek in zaak Hoogezandse brand

AG adviseert afwijzen herzieningsverzoek in zaak Hoogezandse brand
AG adviseert afwijzen herzieningsverzoek in zaak Hoogezandse brand
Hoogezand

Advocaat-generaal Spronken adviseert de Hoge Raad vandaag het herzieningsverzoek van Reinier Smit af te wijzen. Reinier Smit werd in 2009 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn echtgenote Gonda Smit en brandstichting in de gezamenlijke woning in Hoogezand waarin Gonda Smit dood werd aangetroffen.

Getuigeverklaring

Een getuige heeft in 2008 verklaard dat Reinier Smit hem in de gevangenis benaderde met het verzoek tegen betaling de schuld op zich te nemen. Toen ze dit samen doorspraken heeft Smit volgens de getuige tegen hem bekend dat hij zijn vrouw had doodgeslagen en de brand had aangestoken. De getuige heeft daarop de politie ingeschakeld en het hof heeft zijn verklaringen als bewijs gebruikt. In 2013 is deze getuige op dit deel van zijn verklaring zijn teruggekomen omdat hij denkt dat de aanvrager het niet heeft gedaan en omdat hij ‘schoon schip wil maken’.  In het herzieningsverzoek is niet onderbouwd waarom de getuige nu meent dat Smit onschuldig is. Omdat zijn eerdere verklaringen heel gedetailleerd zijn en de getuige niet terugkomt op zijn verklaring dat Smit hem heeft gevraagd tegen betaling de schuld op zich te nemen, vindt de advocaat-generaal dat de nieuwe verklaring onvoldoende is om aan te nemen dat die eerdere verklaringen onjuist waren. De gewijzigde verklaring van deze getuige vindt nergens steun in andere gegevens, terwijl er wel bewijs is dat Smit de getuige in 2008 ook daadwerkelijk heeft betaald.

Alibi

Smit heeft destijds gesteld dat hij met zijn auto onderweg was en pas thuis kwam toen het huis al in brand stond. In de route die hij op de avond dat Gonda Smit werd gedood stelt te hebben gereden heeft hij naar zijn zeggen twee keer stil gestaan bij een open brug. Het hof was van oordeel dat hij ondanks die rit wel tijd en gelegenheid had gehad  zijn vrouw te doden. In de herzieningsaanvraag zijn nieuwe gegevens ingebracht over tijdstippen waarop boten door sluizen zijn gegaan aan de hand waarvan berekend is wanneer de brug moet hebben open gestaan. Deze gegevens kúnnen volgens de advocaat-generaal het verhaal van Smit ondersteunen, maar alleen als de route die Smit zegt te hebben gereden zou kloppen. Hiervoor is geen bewijs, alleen de verklaring van Smit zelf, zodat de nieuwe gegevens volgens haar niet bewijzen dat Smit de waarheid sprak. Het hof heeft Smit niet geloofd en had de indruk dat hij zijn alibi had gefabriceerd. De nieuwe gegevens leveren geen feiten op die het alibi van Smit bevestigen.

Brandonderzoek

In de herzieningsaanvraag wordt gesteld dat een onderzoek naar brandversnellende middelen niet correct en volledig is uitgevoerd. Daardoor zou niet zomaar kunnen worden uitgegaan van het gebruik van motorbenzine en dus brandstichting. De advocaat-generaal denkt niet dat de aanwezigheid van motorbenzine doorslaggevend was voor het oordeel van het hof dat de brand was aangestoken. Het beeld van de brand en het ontbreken van een technische verklaring voor de brand waren voor die conclusie voldoende. Onderzoek naar de brand door TNO heeft het hof niet als bewijs gebruikt. De in het herzieningsverzoek aangevoerde kritiek op dit onderzoek zou het hof dan ook niet op andere gedachten gebracht kunnen hebben.

De in het herzieningsverzoek aangevoerde nieuwe gegevens zijn volgens advocaat-generaal Spronken geen nieuwe gegevens in de zin van de wet, omdat zij de bewijsconstructie van het hof niet ondermijnen. Het door het hof geleverde bewijs voor doodslag en brandstichting blijft volgens haar overeind. Daarom adviseert zij de Hoge Raad het verzoek af te wijzen.

De Hoge Raad verwacht op 15 december uitspraak te doen.