dinsdag, 27. oktober 2015 - 17:53 Update: 27-10-2015 21:47

'Möllenkamp misbruikte positie om zichzelf privé te verrijken'

OM eist drie jaar celstraf voor ex-directeur Rochdale
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

Tegen de 65-jarige ex-directeur Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale heeft het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van drie jaar geëist.

Volgens het OM heeft Möllenkamp over een groot aantal jaren zijn leidinggevende positie bij Rochdale misbruikt om zich privé te verrijken. Het OM verwijt hem onder meer steekpenningen te hebben aangenomen. Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen, valsheid in geschrift en belastingfraude.

Twee voormalige zakenpartners van de ex-directeur moeten respectievelijk zeven en acht maanden de cel in als het aan het OM ligt. Tegen de ex-echtgenote eist het OM een celstraf van drie maanden. De vrouw zou samen met haar ex-man een valse factuur hebben opgemaakt voor een bedrag van bijna 190 duizend euro.

Het OM rekent het Möllenkamp zwaar aan dat hij door zijn handelwijze doelbewust voor langere tijd misbruik heeft gemaakt van zijn positie als directeur/bestuurder van Rochdale en het vertrouwen dat de Raad van Commissarissen in hem stelde. De omvang van de omkoping is volgens het OM groot. “Möllenkamp heeft zich in zijn positie, in zijn functie als directeur dan wel als bestuurder van Rochdale, omvangrijk laten fêteren. Hij heeft het vertrouwen van de samenleving in de integriteit van woningcorporaties, en meer specifiek dat van de bewoners en medewerkers in woningcorporatie Rochdale geschaad”, aldus de officier van justitie.

Privébelangen

De twee voormalige zakenpartners worden ervan verdacht de 65-jarige ex-directeur te hebben omgekocht. De officier van justitie: “Het functioneren van het systeem van sociale woningbouw is door beiden ondergeschikt gemaakt aan hun eigen bedrijfs- en privébelangen. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van de positie die Möllenkamp bekleedde”. Eén van hen, een 66-jarige man uit Nieuwegein, zou voor de ex-directeur een luxe villa in Spanje hebben betaald en een dubbelappartement met zwembad in Lelystad. De ander zou ruim 500 duizend euro op de rekeningen van de ex-directeur en zijn toenmalige vrouw hebben overgemaakt.

Strafmaat

In de strafeisen is rekening gehouden met een wetswijziging. De maximale straf voor niet-ambtelijke omkoping is sinds 1 januari 2015 verhoogd van twee jaar gevangenisstraf naar maximaal vier jaar. In de periode waarin de verdachten de tenlastegelegde feiten zouden hebben gepleegd, stond maximaal één jaar celstraf op omkoping.  Ook de overschrijding van de redelijke termijn met drie jaren, buiten de schuld van het OM om, is meegenomen in de strafeis.