woensdag, 28. oktober 2015 - 10:41 Update: 28-10-2015 10:55

Eindhoven Airport mag komende jaren verder doorgroeien

Eindhoven Airport mag komende jaren verder doorgroeien
Foto: SXC
Eindhoven

Eindhoven Airport mag de komende jaren verder doorgroeien. Dit schrijven staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en minister Hennis-Plasschaert (Defensie) aan de Tweede Kamer. Een evaluatie wijst uit dat de luchthaven zich houdt aan de afspraken, zoals het beperken van de geluidshinder voor omwonenden. Daarom mag het vliegveld de komende jaren in stappen doorgroeien met in totaal circa 15.000 extra vliegbewegingen per jaar tot 2020. Dan krijgt Eindhoven Airport een capaciteit van zo’n 43.000 starts en landingen per jaar. Om in de regio zoveel mogelijk draagvlak voor de groei te creëren wordt het aantal vluchten na 23.00 uur en op zondagochtend beperkt.

De bewindspersonen baseren het besluit op een advies van Hans Alders dat tot stand is gekomen na overleg met omwonenden, gemeenten en belangengroepen. Omdat enkele partijen zich ondanks een aantal tegemoetkomingen niet konden vinden in het advies, is de afgelopen weken gezocht naar een manier om meer draagvlak voor de ontwikkeling van de luchthaven te vinden.

Staatssecretaris Mansveld: ‘De provincie Brabant en de regio Eindhoven hebben veel ambitie en willen de regionale economie en werkgelegenheid laten groeien. Onderdeel hiervan is de groei van Eindhoven Airport. Dat betekent dat we steeds blijven zoeken naar een goede balans, want groei betekent ook geluidshinder. Daarom is het belangrijk dat deze hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. Dat kan niet anders dan door steeds weer met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Een uitdaging voor de luchtvaartsector en de regio, hoe ingewikkeld dat soms ook is.’

Minder starts en landingen na 23:00 uur

Een direct gevolg van het besluit van de bewindspersonen is dat over een jaar gemeten maximaal gemiddeld vier geplande landingen per dag mogen worden uitgevoerd na 23.00 uur door vliegtuigen die op Eindhoven gestationeerd zijn. Voor de jaren 2016 en 2017 geldt hierbij een maximum van 5 geplande landingen per dag en voor de jaren erna een maximum van 6 geplande landingen per dag. Daarnaast mogen er geen vluchten meer worden gepland na 23.30 uur.

Dit betekent een beperking ten opzichte van het Luchthavenbesluit uit 2014, dat ruimte biedt voor maximaal acht geplande landingen tussen 23.00 en 24.00 uur. Ook mogen er op zondagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur slechts een beperkt aantal vliegtuigen vertrekken. Een deel van de groei die jaarlijks is toegestaan (1500 vliegbewegingen) wordt afhankelijk van het aantal landingen dat na 23.00 uur heeft plaatsgevonden. Dit deel wordt namelijk pas toegestaan als in het voorafgaande jaar het aantal landingen na 23.00 uur niet meer was dan op jaarbasis maximaal gemiddeld 3 per dag. Deze maatregel moet een extra prikkel bieden voor de luchtvaartsector om het aantal landingen na 23:00 zoveel mogelijk te beperken.

Eerste en tweede fase

De luchthavens Eindhoven en Lelystad nemen stap voor stap een deel van de groei van Schiphol over. Zo kan Schiphol haar positie versterken als internationale luchthaven met veel transferverbindingen en een sterke concurrentiepositie. Het creëren van ruimte voor meer vluchten op de regionale vliegvelden draagt hierdoor bij aan de Nederlandse economie en is ook belangrijk voor de regionale economie. In 2010 is door het kabinet het advies van Hans Alders overgenomen dat Eindhoven Airport tot 2020 circa 25.000 extra vliegbewegingen mag uitvoeren, opgesplitst in twee stappen. In de eerste fase, tot eind dit jaar, mochten er circa 10.000 extra vliegbewegingen worden uitgevoerd. Door de positieve evaluatie mag de luchthaven nu doorgroeien met nog eens 15.000 extra vluchten tot 2020.