woensdag, 28. oktober 2015 - 12:09

Steeds meer verwarde mensen op straat

Steeds meer verwarde mensen op straat
Foto: SXC
Amsterdam

Er zijn steeds meer verwarde mensen op straat. Dat blijkt uit onderzoek van het Leger des Heils. Via een onafhankelijk onderzoek, verricht in de laagdrempelige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils, blijkt dat bij 50% van de bezoekers sprake is van een psychische stoornis.

40% heeft een licht verstandelijke beperking. 66% van de onderzochten is verslaafd, en bijna de helft van de bezoekers heeft een persoonlijkheidsstoornis. Bij 50% van deze groep is sprake van agressief, intimiderend en bedreigend gedrag. Ruim de helft heeft ooit in de gevangenis gezeten. Deze groep is blijvend aangewezen op een beschermde woonvorm. Hetzij zelfstandig met begeleiding in een eigen huis, dan wel in een beschermde woonvorm.

Cornel Vader, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg: ‘We zien ook dat de opvang ‘verstopt’ raakt. Mensen blijven langer zitten door gebrek aan doorstroommogelijkheden en de ernst en complexiteit van de problematiek waar ze in zitten.’

Oplossingen
Het Leger des Heils pleit voor meer kleinschalige beschermd woonplekken. Ook moet er meer psychiatrische kennis komen, bijvoorbeeld bij sociale wijkteams. Daarnaast zou verruiming van de bevoegdheden van de burgemeester helpen om drangzorg mogelijk te maken. Sommige mensen hebben een stok achter de deur nodig om hulp te accepteren. Dat is in het belang van henzelf en hun omgeving.

Het onderzoek is gedaan in twee provinciesteden in Limburg en Zuid-Holland. In deze opvangcentra zijn 108 mensen geobserveerd, gesproken en gediagnosticeerd. Vervolgens is deze informatie vergeleken met de informatie uit de bestaande dossiers.