woensdag, 28. oktober 2015 - 19:23

Financiële belangen en bureaucratie bedreigen kwaliteit en toegang jeugdhulp

Financiële belangen en bureaucratie bedreigen kwaliteit en toegang jeugdhulp
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Kinderombudsman constateert dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. De decentralisatie moest leiden tot snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals. Echter, de Kinderombudsman constateert in zijn tweede rapportage dat deze doelen nog niet zijn gerealiseerd. 'Het is logisch dat zo'n ingrijpende operatie tijd vraagt,' aldus Kinderombudsman Marc Dullaert. 'Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen.'

Dullaert vraagt het Rijk zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie waarin de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp door inkoopgedrevenheid, organisatiebelangen en administratieve lasten worden bedreigd. De Kinderombudsman vraagt gemeenten en jeugdhulpaanbieders om bij beslissingen over jeugdhulp altijd het belang van het kind boven het organisatiebelang te stellen en in de hulpplannen en beschikkingen expliciet de vraag te beantwoorden: Is deze hulp passend voor dit kind?