donderdag, 29. oktober 2015 - 15:09 Update: 29-10-2015 15:40

Referendum over EU-verdrag met Oekraïne op 6 april

Referendum over Associatieovereenkomst met Oekraïne op 6 april
Foto: Screenshot
Den Haag

Het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne zal plaatsvinden op woensdag 6 april 2016. Dit heeft de Referendumcommissie bekendgemaakt. Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Aangezien het referendum niet gecombineerd kan worden met een reguliere verkiezing, wordt dit een volledig op zichzelf staand referendum, dat overigens in grote lijnen verloopt zoals een reguliere verkiezing. De Kiesraad zal centraal stembureau zijn voor het referendum en in die hoedanigheid de definitieve uitslag vaststellen.

Raadgevend referendum

Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de overeenkomst. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking dan wel instemming kan niet worden afgedwongen. Dat is alleen het geval bij een correctief referendum. De Tweede en Eerste Kamer hebben eerder ingestemd met invoering van een correctief referendum, maar dit vereist  nog een grondwetswijziging.