maandag, 2. november 2015 - 11:30 Update: 02-11-2015 20:16

'Kinderen op school digitale vaardigheden bijbrengen'

'Kinderen moeten op school verplicht internetdiploma halen'
Den Haag

De Nationale Cybersecurity Raad (CSR) adviseert om kinderen onderwijs te geven in digitale vaardigheden en pleit voor een digitaal vaardigheidsbewijs.

De Raad zegt dat in een advies aan de staatssecretarissen Dijkhoff van Veiligheid en Justitie en Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit schrijft Het Financieele Dagblad maandag.

Volgens de CSR is dit noodzakelijk om de Nederlandse interneteconomie veilig te stellen. Jongeren zijn slecht op de hoogte over de risico's van internet, zo waarschuwt de Raad. Eén van de leden van de Raad, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zegt in de krant: 'Net als het behalen van een verkeers- of zwemdiploma, is het belangrijk dat al vanaf de basisschool kinderen internetwijs worden gemaakt.'

Er moet volgens Schoof iets gebeuren. 'Als Nederland niet voldoende investeert in cybersecurity komt dat onze welvaart en maatschappij niet ten goede. (...) Als we dit niet doen dan is de digitale veiligheid, nee, de digitale toekomst in het geding.'

Volgens de Raad moet er een safe haven worden gemaakt. De risico's voor overheid, bedrijfsleven en de kennisindustrie moeten worden aangepakt. Mensen en bedrijven moeten digitaal weerbaar worden. Op NPO Radio 1 zegt Schoof: 'Als er gejat wordt, kan er hoogwaardige kennis verloren gaan. Er kan via economische spionage grote schade worden toegebracht aan vitale sectoren als energie of telecom.'

Categorie:
Provincie: