maandag, 2. november 2015 - 16:43 Update: 02-11-2015 17:01

Dijksma steunt fonds voor proefdiervrij onderzoek

Dijksma steunt fonds voor proefdiervrij onderzoek
Den Haag

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken steunt de gedachte een fonds op te richten dat gaat investeren in proeven waarbij in het geheel geen dieren meer nodig zijn. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken maandag.

De ambitie is dat Nederland in 2025 wereldleider is in proefdiervrij onderzoek. Het fonds is een van de aanbevelingen uit het advies van de ‘Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven’. De staatssecretaris heeft dit advies over het gebruik van proefdieren voor onderzoek naar de Tweede kamer gestuurd.

Zo min mogelijk dierproeven

Dijksma: “We moeten toe naar zo min mogelijk dierproeven. Daarom is het goed om te investeren in technieken waarbij proefdieren helemaal niet meer nodig zijn, zodat we steeds minder afhankelijk zijn van dierproeven. Dat is de toekomst. Een goed voorbeeld is het gebruik van de menselijke kunsthuid in proeven van het RIVM, die dieren geheel overbodig maakt bij allergietesten die bij veel nieuwe producten verplicht zijn.” 

Staatssecretaris Dijksma gaat met de betrokkenen praten over de oprichting van dit fonds. Wanneer (publiek-) private partijen bereid zijn financiële middelen toe te zeggen, neemt de staatssecretaris de aanloopkosten voor haar rekening.

Nieuwe foktechnologie

Naast het advies van de denktank heeft de staatssecretaris ook twee adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) naar de Kamer gestuurd. Het NCad adviseert een vrij toegankelijke databank voor dierproefgegevens in te stellen en nieuwe foktechnologie te gebruiken. 

De databank maakt het mogelijk om ontwikkelingen te volgen op het gebied van dierproeven en alternatieven. Nieuwe foktechnologie maakt gerichte modificatie in fokprogramma’s mogelijk, waardoor in totaal minder dieren nodig zijn voor een onderzoek. Een fokcoördinator geeft hier invulling aan en bewaakt het proces.

Categorie:
Provincie: