maandag, 2. november 2015 - 17:49 Update: 03-11-2015 13:59

Rijbewijs voor 17-jarigen wordt definitief ingevoerd

Experiment 2toDrive voor 17-jarigen wordt definitief ingevoerd
Foto: Archief EHF
Den Haag

Na een succesvol experiment gaat minister Schultz van Haegen 2toDrive definitief invoeren. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandagmiddag.

17-jarigen

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Uit een evaluatie blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan. Hiermee is de opzet van 2toDrive geslaagd. 

Eenmaal zelfstandig op de weg rijden 2toDrivers gemiddeld 561 kilometer per maand. Dat is ruim 150 kilometer per maand meer dan jongeren die niet hebben meegedaan aan 2toDrive. Het ongevalsrisico per kilometer onder 2toDrivers die de vragenlijst invulden, is 26% lager dan voor bestuurders die niet meededen aan 2toDrive. Dit komt overeen met ervaringen uit het buitenland: in Zweden daalde het ongevalsrisico van de groep begeleidrijders over twee jaar met ongeveer 40%, en in Duitsland daalde dit risico met 16 tot 30%.

Dit blijkt uit een evaluatie van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), waarvoor de stichting in 2014 alle 18 tot 20-jarige jongeren benaderde die minstens een halfjaar hun rijbewijs hadden. 30.763 jongeren (31,7%) stuurden een ingevulde vragenlijst op.

“Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep in het verkeer, en hun onervarenheid speelt hier een belangrijke rol in. Met 2toDrive zorgen we ervoor dat jongeren onder begeleiding van een vriend of familielid kilometers maken, voordat ze in hun eentje de weg op gaan. Daardoor zitten ze straks veilig en vol zelfvertrouwen op de weg”, aldus minister Schultz.

Categorie:
Provincie: