dinsdag, 3. november 2015 - 10:17 Update: 03-11-2015 11:41

Gelderland opnieuw rijkste provincie

Gelderland rijkste provincie
Foto: Europol
Arnhem

Gelderland heeft van alle provincies het grootste eigen vermogen, gevolgd door Noord-Brabant. Het eigen vermogen van Gelderland kwam eind 2014 uit op ruim 4,7 miljard euro. Het vermogen van Zeeland was het kleinst, namelijk 139 miljoen euro. Dit meldt CBS.

De grote provinciale verschillen zijn grotendeels ontstaan in 2009 na de verkoop van aandelen van de energiebedrijven Essent en Nuon. De aandelen zijn in dat jaar met winst verkocht voor een bedrag van ruim 13 miljard euro. Alleen de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht hadden hier geen aandelen in. Zeeland heeft als eigenaar van Delta overigens nog de mogelijkheid om een energiebedrijf te verkopen.

Totaal eigen vermogen provincies gedaald

Het eigen vermogen van alle provincies tezamen daalde in 2014 voor het derde jaar op rij. Eind 2014 bedroeg het totale eigen vermogen van de provincies 15,9 miljard euro. Dit is ruim 0,8 miljard euro minder dan een jaar eerder. Sinds 2011 hebben provincies bijna 1,6 miljard euro ingeteerd op hun reserves.

Provincies gebruiken de eigen gelden onder andere om de negatieve resultaten op beleidsterreinen te dekken. In 2014 wendden de provincies het eigen vermogen vooral aan voor verkeer en vervoer en natuur- en recreatiegebieden. Tevens is het eigen vermogen aangesproken om de lagere ontvangsten uit het provinciefonds op te vangen. Het provinciefonds is één van de grootste bronnen van inkomsten voor de provincies.

Minder beleggingen buiten de overheid

Van de bijna 16 miljard euro eigen vermogen van provincies zit ruim de helft in langlopende beleggingen en deposito’s, namelijkk 8,1 miljard euro. Een jaar eerder hadden de provincies nog ruim 9 miljard euro aan beleggingen en deposito’s uitstaan. Door de komst van het schatkistbankierenmogen provincies hun aflopende beleggingen niet ongelimiteerd opnieuw beleggen buiten de overheid. In plaats daarvan zijn zij verplicht te gaan schatkistbankieren bij het Rijk of hun geld uit te lenen aan andere overheden. Door deze verplichting zal de omvang van de beleggingen door provincies de komende jaren afnemen.